Tay nắm

Tay nắm: tạo sự thuận tiện khi đóng mở cửa và trang trí cho cửa