Kẹp L

Kẹp L: dùng để kẹp các tấm kính cố định, liên kết với cánh cửa thông qua kẹp giữa