Bộ lưu điện

Lưu điện Wintec W800 -1500W dùng điện 1 pha.
Thương hiệu: Wintec