Cửa thép huỳnh

Liên hệ

STEEL DOOR
Standard size (mm)
Kích thước tiêu chuẩn
850-1000 (W) x 2000-2300 (H)
Leaf sheet, thickness 0.7-1.0
Thép cánh dày
Frame sheet, thickness 1.2-1.6
Thép khung dày
Door frame width sizes 110-250
Rộng Khung
Door leaf thickness sizes 50
Dày cánh
Material in the leaf door:
Vật liệu trong cánh:
Honeycomb

Gọi ngay
Zalo chat
Tư Vấn